VIOLETA VIJULIE

  Candidat la Primaria Sectorului 3 in cursa interna PNL

Home > Home_slider > Teromoficare SMART la Oradea

Începând cu anul 2013, Municipiul Oradea a derulat cea mai mare investiție într-un sistem centralizat de termoficare din România, în valoare de 112 milioane de euro, din care 94 de milioane provin din proiecte cu finanțare europeană. Proiectul pe fonduri europene a urmărit reducerea costurilor cu energia termică, a pierderilor și a poluării, prin înlocuirea vechii centrale care funcționa pe cărbune cu una modernă.

 

Investițiile ce vizează sistemul centralizat în ansamblul său vor avea ca efect reducerea pierderilor în rețele, scăderea consumului de combustibili fosili și creșterea eficienței energetice, contribuind astfel la reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, dar și la reducerea costului pentru cetățeni. Ca urmare a acestor investiții, pierderile pe rețele s-au redus cu aproape 20%, iar poluarea a scăzut de 3 ori.

 

De buna funcționare a sistemului de încălzire depinde asigurarea apei calde menajere și confortul termic pentru aproximativ 70% din populația orașului. Astfel, reabilitarea în întregime a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a devenit pentru municipiul Oradea o opțiune strategică, atât prin integrarea în componenta de producție a surselor de energie regenerabilă, respectiv a apei geotermale, cât și prin îmbunătățirea și eficientizarea modului în care această energie este gestionată.

 

Pe 19 februarie 2019, s-a aprobat continuarea reabilitării sistemului de termoficare la nivelul Municipiului Oradea în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice. Propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) al Uniunii Europene.

Etapa a III-a a reabilitării sistemului de termoficare din municipiul Oradea cuprinde reabilitarea a 25,5 km de reţea de termoficare, a 42 de puncte termice, dezafectarea a mai multor puncte termice învechite și înlocuirea lor cu 39 de mini-puncte termice instalate.

 

Valoarea totală a investiției în reabilitarea sistemului de termoficare, etapa III este de 31.740.216,93 euro, iar durata de realizare este de 3 ani. Sursele de finanțare a investiției sunt fonduri externe nerambursabile, iar doar 2% din valoarea contractului de finanțare este asigurată de la bugetul local.

În prezent, proiectul se află în faza de verificare prealabilă, fază necesară înaintea transmiterii oficiale a aplicației. După aceasta, proiectul va fi transmis din nou către finanțator, respectiv către Autoritatea de Management pentru POIM. Se estimează că, dacă totul decurge fără probleme, lucrările efective să înceapă în vara acestui an. La încheierea acestei etape, 95% din rețelele magistrale vor fi reabilitate în Oradea.